Toolkit

Meerjarenplan

Begeleiding van vakgroepen bij het opstellen van een meerjarenplan en inrichting van de organisatie.

Jaargesprekken cyclus

Begeleiding van vakgroepen met werken met de talenten in de vakgroep en inrichting van de jaargesprekken cyclus en de persoonlijke ontwikkelplannen.

Beleidsdagen & heisessies

Het voorbereiden, faciliteren en begeleiden van beleidsdagen en heisessies. 

Voordrachten & workshops

Het voorbereiden, faciliteren en begeleiden van voordrachten en workshops.