Dokter in de Regie

Bevlogen dokters in professionele vakgroepen en zorgnetwerken

De florerende Vakgroep

In een professioneel functionerende vakgroep is het huis op orde:

  • Het meerjarenplan komt door voortdurende aandacht voor actie helemaal tot uitvoering.
  • Samenwerking in de keten en in de zorgnetwerken is volledig geïntegreerd in de organisatie van de vakgroep en de expertisepijlers.
  • Innovatiekansen worden op tijd gesignaleerd en in gang gezet.
  • De data die nodig zijn om goed te kunnen bijsturen zijn realtime beschikbaar, juist en volledig. Zowel wat betreft medische inhoud als wat betreft de bedrijfsvoering.
  • Van elke medisch specialist zijn de talenten bekend. Eenieders korte en lange termijn ambities en energie worden geïnventariseerd en gedeeld met elkaar.
  • Taken in de vakgroep worden verdeeld op basis van die talenten in combinatie met een gezamenlijk levens- & loopbaanfase beleid.
  • Complexe onderwerpen zoals capaciteit, werkdruk, dienstverdeling, financiën en werkplezier worden structureel besproken, zonder dat er zich eerst een specifieke situatie of zelfs conflict voordoet.

Utopie?

Nee hoor. Er zijn verschillende bouwstenen die er tezamen voor zorgen dat de vakgroep zich ontwikkelt in de richting van de ambitie en behoeften van de individuele artsen. Aansluitend bij de externe ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg.

In een bloeiende vakgroep versterken de dokters (‘wie’) en de organisatie (‘wat’) elkaar. Er zijn dus twee beleidslijnen met praktische bouwstenen:

  1. Met wie vorm je de vakgroep: human resources en sociaal management
  2. Wat heb je met elkaar te doen: bedrijfsvoering en innovatie